Priser

Prisliste for Rød Båtforening, 2016.
Medlemskontingent Kr. 150,-/år
Plassavgift, ekstra stor plass Kr. 3.700,-/år
Plassavgift, stor plass Kr. 3.000,-/år
Plassavgift, liten plass Kr. 2.300,-/år
Plassavgift, jolleplass Kr. 1.700,-/år
Engangsavgift for båtplass Kr. 3.500,-
Ikke møtt til dugnad Kr. 1.500,-
Ikke møtt til vakt Kr. 1.500,-
Vinterstrøm, påbegynt/mnd Kr. 150,-/mnd
Vinterplass i havna, fram til mai Kr. 500,-
Vinterlagring på land, ikke-medlem, opptak og uttak er med i prisen: Kr. 900,-
   
Kranutleie, ikke-medlem og  
medlem uten båtplass i havna: Kr. 200,-
   
Utleie av klubbhus, medlem: Kr. 700,-
Utleie av klubbhus, ikke-medlem: Kr. 1000,-
Vask av klubbhus. Kr. 300,-