»

ÅRSMØTE 2017 – fredag 16. mars 2018, kl 18.00

DAGSORDEN:

 

  1. ÅPNING
  2. KONSTITUERING
  3. ÅRSBERETNING
  4. REGNSKAP 2017
  5. BUDSJETT 2018
  6. KONTINGENTER OG PLASSAVGIFT
  7. INNKOMNE FORSLAG
  8. VALG
  9. AVSLUTNING

Årsberetningen, valgkomiteens innstilling og styrets forslag til lovendring ligger for gjennomsyn på klubbhuset.

Etter årsmøte vil det bli en sammenkomst med god mat og drikke.
Bindende påmelding senest 5. mars til e-post rbforening@gmail.com, mobil 928 44 150 eller 46938483.
Inngangsbilletten koster kr 100,-

 

 

Om forfatteren

Trond Nilsen