Uttak våren 2018

Uttak våren 2018
Husk:  Legg skriftlig beskjed i den hvite postkassen på klubbhuset senest kl 18.00 kvelden før uttaket ønskes.
Utsettingen starter kl 17.00, vær klar i god tid.
 
Tirsdag Torsdag   Mobil
  03.05.2018 Arild Hermansen 99 27 63 00
Roger Stafseng 91 35 43 10
 08.05.2018 Knut Bekkevik 90 03 28 30
Thomas Karlsen 90 76 16 75
15.05.2018   William Johannesen 48 07 40 18
Trygve André Olsen 91 35 24 37
  24.05.2018 William Johannessen 48 07 40 48
Lars F. Kristoffersen 91 72 72 72
  31.05.2018 Arild Hermansen 99 27 63 00
Roger Stafseng 91 35 43 10
 07.06.2018 Knut Bekkevik 90 03 28 30
Thomas Karlsen 90 76 16 75
12.06.2018   William Johannessen 48 07 40 48
Trygve André Olsen 91 35 24 37
19.06.2018   William Johannessen 48 07 40 48
Lars F. Kristoffersen 91 72 72 72
Husk å rydde etter oppussing/uttak.

Eventuelle spørsmål kan stilles til William Johannesen på mobil 48 07 40 48.

Vi ønsker alle en god båt-sommer!

Referat fra årsmøte

Her er det link til referat fra Årsmøte 2017

ÅRSMØTE 2017 – fredag 16. mars 2018, kl 18.00

DAGSORDEN:

 

  1. ÅPNING
  2. KONSTITUERING
  3. ÅRSBERETNING
  4. REGNSKAP 2017
  5. BUDSJETT 2018
  6. KONTINGENTER OG PLASSAVGIFT
  7. INNKOMNE FORSLAG
  8. VALG
  9. AVSLUTNING

Årsberetningen, valgkomiteens innstilling og styrets forslag til lovendring ligger for gjennomsyn på klubbhuset.

Etter årsmøte vil det bli en sammenkomst med god mat og drikke.
Bindende påmelding senest 5. mars til e-post rbforening@gmail.com, mobil 928 44 150 eller 46938483.
Inngangsbilletten koster kr 100,-